Η μπαταρία θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η καρδιά του αυτοκινήτου, αφού χωρίς εκείνη είναι αδύνατον να λειτουργήσει. Η αλλαγή μπαταρίας αυτοκινήτου γίνεται κάθε περίπου 4 χρόνια, αλλά στην πλειονότητα των περιπτώσεων καταλαβαίνουμε ότι είναι αναγκαία λίγο αργότερα, απ’ ότι θα έπρεπε. Αποκλείεται να μην σου έχει τύχει ποτέ να “μείνεις” εσύ ή κάποιος