Διάγνωση-Ηλεκτρονικά

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Άλλη μία πρωτιά της CHANIA CAR & TRUCKS Α.Ε. το τμήμα ηλεκτρονικών βλαβών, μπορεί να επισκευάσει τα ακριβά ηλεκτρονικά ανταλλακτικά του αυτοκινήτου όπως εγκέφαλοι κινητήρα, εγκέφαλοι αερόσακων, πίνακες οργάνων, εργοστασιακά ηχητικά συστήματα, προγραμματισμός immobilizer - κλειδιών και προσαρμογή εγκεφάλων ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε αυτοκινήτου.

TOP
ESPA CARTRUCKS